Nowy adres strony internetowej i BIP Państwowej Szkoły Muzycznej I stopnia im. Mazurka Dąbrowskiego w Kościerzynie to https://www.gov.pl/web/psmkoscierzyna

Czcionka:

A+A-

Kontrast:

Rekrutacja

Rekrutacja

 

 

 

Rozpoczynamy nabór kandydatów do Państwowej Szkoły Muzycznej I stopnia

im. Mazurka Dąbrowskiego w Kościerzynie.

Zapraszamy do nauki w naszej szkole w roku szkolnym 2022/2023.

 

 

Lekcje przygotowawcze dla kandydatów odbędą się w dniach: 06 i 09 czerwca 2022 r. o godz. 16:00

Termin składania zgłoszeń upływa w dniu 31 maja 2022 r.

Badanie przydatności kandydatów odbędzie się 13 czerwca 2022 r.

W szkole rozwijają swoje artystyczne zainteresowania  uzdolnione muzycznie dzieci i młodzież. Edukacja w szkole opiera się o programy nauczania zatwierdzone do realizacji w szkołach artystycznych przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Podczas lekcji indywidualnych oraz grupowych w naszej szkole odbywa się:

 •  nauka gry na fortepianie, skrzypcach, gitarze, akordeonie,  organach, flecie, klarnecie, saksofonie, trąbce , puzonie, perkusji,

 • nauka w I klasie cyklu 6 - letniego w wieku od 6 do 10 lat,

 • nauka w I klasie cyklu 4 - letniego w wieku od 8 do 16 roku życia,

 • poznanie  tajników wiedzy muzycznej oraz zagadnienia wykonawcze znane tylko profesjonalistom oraz zawodowym muzykom,

 • doskonalenie umiejętności poprzez naukę i naśladowanie nauczyciela,

 • przygotowanie uczniów do przesluchań i konkursów muzycznych rangi wojewódzkiej, ogólnopolskiej i międzynarodowej,
 • możliwość występów muzycznych w Kościerzynie i nie tylko dla najlepszych uczniów, 

 •  nauka gry zespołowej w zespołach kameralnych, a także śpiewu w chórze - można poznać przyjemność wspólnego muzykowania z rówieśnikami oraz z nauczycielami,

 •  wiele imprez kulturalnych i koncertów, które są dla uczniów okazją do inspiracji i  twórczego działania,

 •  możliwość zrealizowania pomysłów artystycznych w ramach działalności szkolnego Samorządu Uczniowskiego,

 •  spędzanie  czasu w miłej atmosferze oraz w towarzystwie osób o podobnych zainteresowaniach,

 •  możliwość udziału w imprezach rozrywkowych - zabawach, imprezach okolicznościowych, wyjściach i wyjazdach na wycieczki oraz na koncerty do Filharmonii Bałtyckiej!

         

  Świadectwo ukończenia Państwowej Szkoły Muzycznej I st. otwiera drogę do dalszego kształcenia muzycznego

                        w Szkołach Muzycznych II st. w całej Polsce!

 

Terminy rekrutacji do PSM I stopnia w Kościerzynie na rok szkolny 2022/2023 r.:

Złożenie wniosku – wypełnione, podpisane (w miejscach, gdzie jest to wymagane) i zeskanowane lub wyraźnie sfotografowane strony kwestionariusza przyjmujemy drogą mailową na adres: sekretariat@psmkoscierzyna.pl, pocztą tradycyjną lub  pozostawione  w skrzynce podawczej Naszej szkoły (w zamkniętej kopercie)– do 31 maja 2022.
Załączniki do wniosku:
— zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do podjęcia nauki w szkole muzycznej (wszyscy kandydaci),
— w przypadku, gdy dziecko nie ma ukończonych 7 lat – opinię o możliwości rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej, wydaną przez publiczną  poradnię  psychologiczno-pedagogiczną  albo  niepubliczną  poradnię psychologiczno-pedagogiczną  założoną  zgodnie  z  art.  168 ustawy PRAWO OŚWIATOWE oraz  zatrudniającą   pracowników  posiadających  kwalifikacje określone  dla  pracowników  publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych.
 Zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań jest bezwzględnie wymagane.

Wszystkich zainteresowanych serdecznie zapraszamy!

Data dodania: 2021-02-10 11:09:15
Data edycji: 2022-05-11 21:06:56
Ilość wyświetleń: 3214

Konkursy

Zgłoś się do konkursu szkolnego! Nabór trwa jeszcze kilka dni!
Więcej informacji

Dziennik Elektroniczny

Zaloguj się
Więcej informacji

Klasy

Przejdź na stronę swojej klasy zobacz najnowsze wpisy i bądź na bieżąco!
Więcej informacji
Bądź z nami
Aktualności i informacje
Biuletynu Informacji Publicznej