Nowy adres strony internetowej i BIP Państwowej Szkoły Muzycznej I stopnia im. Mazurka Dąbrowskiego w Kościerzynie to https://www.gov.pl/web/psmkoscierzyna

Czcionka:

A+A-

Kontrast:

List Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu z okazji Dnia Edukacji Narodowej

List Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu z okazji Dnia Edukacji Narodowej

Drodzy Uczniowie, Nauczyciele i Pracownicy Szkół Artystycznych,
Szanowni Państwo!

W Dniu Edukacji Narodowej z wdzięcznością myślę o wszystkich osobach, które przyczyniają się do kształtu szkolnictwa artystycznego w Polsce. Nasz unikalny system edukacji w zakresie kultury i sztuki z roku na rok potwierdza swoją sprawność, przygotowując kolejne zastępy uzdolnionej młodzieży do odważnego wejścia w świat twórczości. Gdy w tych dniach rozbrzmiewają akordy kolejnego Międzynarodowego Konkursu Pianistycznego im. Fryderyka Chopina, z dumą obserwujemy występy naszych reprezentantów, pamiętając niezmiennie o tym, że ich talenty zostały pomnożone dzięki pracy nauczycieli polskich szkół muzycznych.

System polskiego szkolnictwa artystycznego w skuteczny sposób oparł się pandemii. Należy przy każdej okazji podkreślać, że było to możliwe dzięki Państwa ofiarności i profesjonalizmowi. Mam dla wszystkich Państwa – dla zaangażowanych nauczycieli, dla odpowiedzialnych dyrektorów szkół, dla w pełni wspierających nas rodziców i wreszcie dla uparcie dążących do zdobywania umiejętności uczniów – ogromne wyrazy wdzięczności.

Działania Ministerstwa w ostatnim czasie to nie tylko reagowanie na epidemiczną sytuację. Po trwających kilka miesięcy wielostronnych konsultacjach i pracach legislacyjnych oddaliśmy we wrześniu w Państwa ręce nowe prawo w zakresie kwalifikacji nauczycieli szkół i placówek artystycznych. Udało nam się zarówno uwzględnić większość postulatów środowiskowych, jak i dookreślić, a nawet znacząco poszerzyć grono uprawnionych do podjęcia pracy nauczyciela szkoły artystycznej. Mam nadzieję, że nowe, obowiązujące już w tej kwestii rozporządzenie ułatwi dostęp do pracy absolwentom uczelni artystycznych, jak również zaoferuje dyrektorom szkół precyzyjne narzędzie do weryfikacji posiadanych przez kandydatów umiejętności. Szczególnie cieszę się z szerokiego zakresu konsultacji, które zapoczątkowały pracę nad nowym aktem prawnym. Otrzymaliśmy bowiem ponad sto merytorycznych propozycji, co świadczy o wysokiej świadomości środowiska szkolnictwa artystycznego i o jego społecznym zaangażowaniu. Nie ustajemy w udoskonalaniu systemu edukacji. Będziemy w najbliższych miesiącach wdrażali postulaty w zakresie planów nauczania oraz cykli kształcenia w szkołach artystycznych.

Szanowni Państwo!

Chciałbym, abyście mieli pewność, że z naszego systemu szkolnictwa artystycznego możemy i powinniśmy być dumni. Znakomite osiągnięcia naszych najzdolniejszych adeptów, ale także codzienne postępy wszystkich uczniów, są miernikiem jakości Państwa znakomitej nauczycielskiej pracy. Dzień Edukacji Narodowej – święto nauczycieli – przypada raz w roku, jednakże w moim przekonaniu każdy dzień powinien być dniem wdzięczności dla naszych pedagogów: za ich wiedzę, troskliwość, motywację i wszelkie moralne dobro, którym dzielą się ze swoimi wychowankami. Składam Państwu serdeczne życzenia zdrowia i wszelkiej pomyślności.

Piotr Gliński

Data dodania: 2021-10-14 21:25:34
Data edycji: 2021-10-14 21:27:50
Ilość wyświetleń: 157

Konkursy

Zgłoś się do konkursu szkolnego! Nabór trwa jeszcze kilka dni!
Więcej informacji

Dziennik Elektroniczny

Zaloguj się
Więcej informacji

Klasy

Przejdź na stronę swojej klasy zobacz najnowsze wpisy i bądź na bieżąco!
Więcej informacji
Bądź z nami
Aktualności i informacje
Biuletynu Informacji Publicznej